Leverandørdagen 2021

Petroleumstilsynet (Ptil) inviterer til seminaret Leverandørdagen 2021.

I 2021 har Ptils hovedtema vært På lag med leverandørene.

Hvilke utfordringer har vi sett med hensyn til rammebetingelser for leverandørene? Hvordan kan leverandører og operatører jobbe sammen for å finne gode og sikre løsninger, og skape verdi for aktørene?

Leverandørsegmentet er mangfoldig - enten det er snakk om boreservice, vedlikehold, forpleining, ISO, sikkerhets-og automasjonssystemer eller boreentreprenører. Får leverandørene brukt sin teknologi, sin kompetanse og erfaring til å kontinuerlig forbedre sikkerheten i petroleumsvirksomheten, til havs og på landanlegg?

Framfor alt peker vi på det felles ansvaret alle aktørene har for å sikre en bransje med også sterke og levedyktige leverandører, og som i fellesskap kan videreutvikle og bidra til å nå Stortinget sin ambisjon om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet. 

Programmet er nå publisert, og vi kan friste med spennende innlegg fra blant andre Aslak Sira Myhre, tidligere journalist og nåværende nasjonalbibliotekar, Monica Th. Bjørkmann, styreleder i Norsk olje og gass, og Espen Norheim, tidligere partner i EY.

Du vil i tillegg høre innlegg fra Norsk Industri og Fellesforbundet som vil belyse relevante problemstillinger.

Vår egen direktør Anne Myhrvold vil åpne seminaret. Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
01.12.2021

Kurssted
Valhall

Tidspunkt
08.12.2021
09:00-14:00

Ledige plasser
Ja