«Seminar om bruk av risikoakseptkriterier som virkemiddel i sikkerhetsarbeidet 24. november kl 0900-1345

 

Hvordan bør vi legge til rette for både å oppnå et minimumsnivå for sikkerhet, og at forbedringer gjøres ut over dette minimumsnivået?

Bakgrunnen for seminaret er at Proactima i 2020 gjennomførte et studie for Ptil for å vurdere forskjellige mulige måter å regulere risikostyring. Bruk av risikoakseptkriterer har vært den vanligste måten å regulere, men vi ser stadige tegn på at dette har ført til at fokus skiftes for mye fra system- og risikoforståelse for å oppnå minimumsnivå for sikkerhet og forbedringer ut over dette nivået, til ‘triviell’ verifikasjon av akseptkriterier. 

I seminaret diskuterer vi derfor bruk av risikoakseptkriterier som virkemiddel. Kom og delta i diskusjonen. Innspillene vil brukes i Ptils grunnlag for å ta stilling til om regelverket og praksis på dette området bør justeres.
Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer opplysningene du fyller inn. Informasjonen blir kun brukt for gjennomføring av konferansen, og blir slettet innen 30 dager etter konferansen er gjennomført.

Informasjon
Påmeldingsfrist
08.11.2021

Kurssted
Valhall

Tidspunkt
24.11.2021
09:00-13:45

Ledige plasser
Ja