Webinar: Et helhetlig blikk på sikkerhet og miljø knyttet til undervannsanlegg

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet inviterer til webinar om hvordan sikkerhet og miljørisiko på havbunnsanlegg blir ivaretatt. Seminaret holdes 3. juni 2021, kl 09:00 – 13:00

Petroleumsvirksomheten er i kontinuerlig endring og er en industri som i løpet av de siste 50 årene har vokst til en nasjonal hovednæring og en global teknologileverandør. Over tid har mer og mer av virksomheten blitt flyttet ned på havbunnen, og havbunnsutbygginger er aktuelt for et stort flertall av eksisterende funn.

Myndighetenes felles regelverk stiller samme krav til ulykkesforebygging og reduksjon av miljøkonsekvenser enten virksomhet foregår over eller under vann.

I 2019 ble regelverket presisert gjennom en endring for å klargjøre operatørens ansvar for å oppdage akutt forurensing.

Webinaret vil ta opp tilsynserfaringer fra myndighetene, blant annet erfaringer fra tilsynskampanjen mot lekkasjedeteksjon på havbunnsinstallasjoner. Læring etter hendelser med akutte utslipp vil også være et tema. Webinaret vil også se på hvilke teknologier som finnes og hvordan teknologiene kan bidra til å oppnå forbedringer.

Detaljert program vil komme senere. Du kan alt nå melde deg på seminaret og vil få tilsendt lenke for å delta.

Det er åpent for å sende inn spørsmål i forbindelse med temaene som tas opp. Det er en fordel å sende inn spørsmål på forhånd så vi kan forberede svar, men kan også gjøres underveis i seminaret: ingvill.rosland@ptil.no

 

Relevante lenker:

Tilsynskampanjen lekkasjedeteksjon

Styring av integritet fra brønnhode til innretning – Ptil, Konstruksjonssikkerhet

 

Kontaktpersoner:

Petroleumstilsynet ingvill.rosland@ptil.no

Miljødirektoratet sissel.sandgrind@miljodir.no

 
Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer opplysningene du fyller inn. Informasjonen blir kun brukt for gjennomføring av konferansen, og blir slettet innen 30 dager etter konferansen er gjennomført.

Informasjon
Påmeldingsfrist
02.06.2021

Kurssted
Webinar

Tidspunkt
03.06.2021
09:00-13:00

Ledige plasser
Ja