Webinar "God natt" 11. mai 2021
Målet med seminaret er å styrke kompetanse og dele erfaringer i næringen om tilrettelegging for de som utfører nattarbeid både offshore og på landanlegg.

På programmet finner du professor Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen som vil snakke om skiftarbeid og søvn.

Hugo Halvorsen fra Samarbeid for Sikkerhet som vil presentere anbefalinger fra SfS om nattarbeid.

Det vil også være en rundbordsamtale med inviterte representanter for partene om praksis for tilrettelegging av nattarbeid offshore og på land.

Petroleumstilsynet vil innlede seminaret og sette rammene for dagen på vegne av den partssammensatte gruppen under Regelverksforum som står for programmet.

Målgruppen for seminaret er de som jobber natt, deres ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og HMS personell i petroleumsvirksomheten på landanlegg og offshore.


Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
10.05.2021

Kurssted
Webinar

Tidspunkt
11.05.2021
13:00-15:00

Ledige plasser
Ja