Webinar: Rørledningsseminar – Levetidsforlengelse

Dette seminaret omhandler levetidsforlengelser av rørledninger.

Det er over 15000 km med rørledninger installert på norsk sokkel, hvorav de eldste ble installert tilbake på 70-tallet. Det er variasjon i hvilke utfordringer man har i drift og også ulike muligheter for integritetsstyring. Tilsvarende vil også tilgjengelighet og kvalitet på informasjon i forbindelse med en beslutning om levetidsforlengelse variere. Datasystemer, eierskap, driftsendringer, rammebetingelser med mer, vil være i endring. Kunnskap om, og kjennskap til, status på integritet er like fullt en forutsetning for å drifte en rørledning utover opprinnelig levetid.

Vi ønsker med dette seminaret å bidra til dialog og skape en arena for å dele erfaringer og bidra til sikker drift og kontinuerlig forbedring.


Velkommen til Rørledningsseminar i Teams tirsdag 22. september 2020.

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
18.09.2020

Kurssted
Teams

Tidspunkt
22.09.2020
13:00-14:45

Ledige plasser
Ja