Webinar: Konstruksjonsdagen

Velkommen til Konstruksjonsdagen onsdag 2. september 2020.

Målet med Konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å spre erfaringer i industrien.

I programmet i år følger vi opp årets hovedtema for Ptil, Aldri en ny storulykke. Vi vil også være innom tema som sprekker på FPSOer, kollisjoner mellom semier og isfjell og regelverksendringer. Arrangementet vil ha et faglig fokus med tid avsatt til diskusjon og innspill.

Vi ønsker med dette arrangementet å bidra til dialog og skape en arena for å dele erfaringer og bidra til sikker drift og kontinuerlig forbedring.
Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer opplysningene du fyller inn. Informasjonen blir kun brukt for gjennomføring av konferansen, og blir slettet innen 30 dager etter konferansen er gjennomført.

Informasjon
Påmeldingsfrist
31.08.2020

Kurssted
Teams

Tidspunkt
02.09.2020
09:00-12:00

Ledige plasser
Ja