Minifagdag om sikring - presentasjon av rapport om innsiderisiko

Petroleumstilsynet (Ptil) har i år gjennomført et prosjekt med fokus på håndtering av innsiderisiko, hvor DNVGL på vegne av Ptil har utarbeidet en rapport. En foreløpig presentasjon ble gjennomført på vår fagdag i mai. DNVGL er nå ferdig med rapporten og vi ønsker å presentere den for næringen, myndigheter med flere. I tillegg til at DNVGL skal presentere rapporten har vi invitert inn ulike aktører til å presentere deres syn på rapporten.

Foreløpig har Vår Energi, Oceaneering og NSM takket ja til å dele sine refleksjoner rundt temaet.

Vi inviterer derfor til «minifagdag» om sikring fredag 18 oktober kl 0900-1300, i vår lokale - Valhall. Det vil bli servert lunsj. Arrangementet er gratis.

Bakgrunnen for Ptils initiering av prosjektet var at innsiderisiko ved flere anledninger har blitt trukket frem som en trussel av bl.a. Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), samtidig som tilsyn viste at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Målsettingen med prosjektet har vært å øke Ptils og petroleumsnæringens kunnskapsgrunnlag om innsiderisiko, herunder fenomenforståelse og beste praksis mht. en systematisk tilnærming til risikohåndtering.

 Arbeidet ble gjennomført i perioden mars – august 2019, under ledelse av DNV GL. En workshop med 36 deltakere fra næringen, Ptil, NSM og PST ble arrangert i mars. Workshopen ble etterfulgt av dybdeintervjuer med utvalgte selskaper. I tillegg ble det gjennomført en litteraturstudie som omfattet rundt 75 dokumenter, både norske og utenlandske.

 Denne rapporten sammenfatter resultatene fra prosjektet, og består av fire hoveddeler:

  • Dybdebeskrivelse av fenomenet innsidetrussel – hvem, hva, hvordan
  • God praksis for å håndtere innsidetrusselen (totalt 45 forslag), inkl. lovmessige begrensinger
  • Oppsummering av hvor petroleumsnæringen står i dag – utfordringer og erfaringer
  • Modenhetsundersøkelse – et enkelt verktøy for å vurdere hvor godt rustet man er

Vi ser fram til din deltakelse.


Vi har begrenset med parkeringsplasser så vi anbefaler kollektivtransport. Kjører du bil, husk å registrere regnr i resepsjonen. Du må være vennlig å legitimere deg ved ankomst.

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
14.10.2019

Kurssted
Petroleumstilsynet, Valhall

Tidspunkt
18.10.2019
09:00-13:00

Ledige plasser
Ja