Målgruppe:

  • Brønnserviceentreprenører
  • Boreentreprenører
  • Vedlikeholdsentreprenører
  • Produsenter av servicecontainere og ikke-permanent monterte maskiner/utstyr

Arrangementet vil vare fra kl.10:00 - 14:00. Alle deltagere vil bli servert lunsj. Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass). Arrangementet er gratis.