Forstå det norske sikkerhetsregimet

Torsdag 12. september 2019 arrangerer Ptil et seminar for å gi en bedre innsikt i det norske sikkerhetsregimet. Hva er tilsynets rolle og ansvar? Hvordan arbeider vi sammen med partene for å overvåke og forbedre sikkerhetsnivået?

Er sikkerhet en viktig del av din arbeidshverdag? Da er dette et nyttig seminar for deg!

Seminaret er gratis og arrangeres i Ptils lokaler.
Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer opplysningene du fyller inn. Informasjonen blir kun brukt for gjennomføring av konferansen, og blir slettet innen 30 dager etter konferansen er gjennomført.

Informasjon
Påmeldingsfrist
30.08.2019

Kurssted
Petroleumstilsynet, Valhall

Tidspunkt
12.09.2019
09:00-14:00

Ledige plasser
Ja