Forstå det norske sikkerhetsregimet

Torsdag 12. september 2019 arrangerer Ptil et seminar for å gi en bedre innsikt i det norske sikkerhetsregimet. Hva er tilsynets rolle og ansvar? Hvordan arbeider vi sammen med partene for å overvåke og forbedre sikkerhetsnivået?

Er sikkerhet en viktig del av din arbeidshverdag? Da er dette et nyttig seminar for deg!

Seminaret er gratis og arrangeres i Ptils lokaler.Ingen ledige plasser. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker å sette deg på venteliste
Informasjon
Påmeldingsfrist
09.09.2019

Kurssted
Petroleumstilsynet, Valhall

Tidspunkt
12.09.2019
09:00-14:00

Ledige plasser
Nei