Petroleumstilsynets seminar om kunnskapsstatus innen styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager 8. april 2019.
Petroleumstilsynet (Ptil) har de siste årene hatt økt oppmerksomhet på styring av risiko for å utvikle arbeidsrelatert muskel- og skjelettplager. Vi erfarer at det er behov for økt kunnskap om årsakssammenheng og om gjennomføring av enkeltvis og samlet vurdering av risiko.

Målgruppe:
HMS-personell, arbeidsmiljøpersonell, fagpersonell innen ergonomi og vernetjeneste.

Detaljert program kommer!Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
04.04.2019

Kurssted
Ptil, Valhall

Tidspunkt
08.04.2019
10:00-15:00

Ledige plasser
Ja