Petroleumstilsynets seminar om kunnskapsstatus innen styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager 8. april 2019.
Petroleumstilsynet (Ptil) har de siste årene hatt økt oppmerksomhet på styring av risiko for å utvikle arbeidsrelatert muskel- og skjelettplager. Vi erfarer at det er behov for økt kunnskap om årsakssammenheng og om gjennomføring av enkeltvis og samlet vurdering av risiko.

Målgruppe:
HMS-personell, arbeidsmiljøpersonell, fagpersonell innen ergonomi og vernetjeneste.

Detaljert program kommer!
Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer opplysningene du fyller inn. Informasjonen blir kun brukt for gjennomføring av konferansen, og blir slettet innen 30 dager etter konferansen er gjennomført.

Informasjon
Påmeldingsfrist
03.04.2019

Kurssted
Ptil, Valhall

Tidspunkt
08.04.2019
10:00-15:00

Ledige plasser
Ja