Fagdag sikring
Petroleumstilsynet arrangerer fagdag sikring for petroleumsnæringen 13. mai 2015, fra klokken 0930-1600.

Fagdagen vil foregå hos Petroleumstilsynet i Valhall. Det vil bli holdt foredrag fra operatørselskap, Politiets Sikkerhetstjeneste, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Petroleumstilsynet. Velkommen! Siste frist for påmelding vil være torsdag 30. april.

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
07.05.2015

Kurssted
Valhall

Tidspunkt
13.05.2015
09:30-16:00

Ledige plasser
Ja