Forebygging av storulykker – sikkerhet på havbunnen
I forbindelse med publiseringen av RNNP Akutte Utslipp 2018 ønsker vi velkommen til seminar om forebygging av storulykker - sikkerhet på havbunnen.

De siste årene har RNNP-AU rettet oppmerksomhet på akutte utslipp fra havbunnsinnretninger og behovet for å tydeliggjøre arbeid med kontinuerlig forbedring i petroleumsvirksomhet under vann. Temaet for årets seminar er sikkerhet på havbunnen.

RNNP-AU er et naturlig supplement til personelldelen av RNNP, som reflekterer HMS-regelverkets brede definisjon av sikkerhet. Dette RNNP-arbeidet retter oppmerksomheten på hendelser og ulykker som har ført til akutt forurensning og tilløpshendelser med storulykkepotensial. Informasjon om ulike typer hendelser oppdaterer vår kunnskap om norsk petroleumsvirksomhet. Denne som kan brukes til å bedre forebygge alle typer storulykker, på alle typer innretninger, på land, på havoverflate eller under vann.

NB! Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass).

Velkommen til seminar!Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
02.10.2019

Kurssted
Valhall

Tidspunkt
03.10.2019
09:00-11:30

Ledige plasser
Ja