Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

Velkommen til presentasjon av RNNP 2018


I tillegg til framleggingen av resultatene for 2018, vil vi se nærmere på to tema: Arbeidstakermedvirkning og HC-lekkasjer.

Det serveres en enkel lunsj utenfor auditoriet når arrangementet er ferdig.


Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
09.04.2019

Kurssted
Valhall

Tidspunkt
10.04.2019
09:00-12:00

Ledige plasser
Ja