Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i petroleumsvirksomheten?
Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. Gevinstene av forebygging blir ikke realisert gjennom velferdsgoder og sosiale tiltak, men gjennom det arbeidet vi utfører hver dag. Sammen med partene i arbeidslivet, arrangerer derfor STAMI og Petroleumstilsynet en samling om hvordan vi sammen kan ta det neste steget. Deltakelse er gratis.

Vi har begrenset med parkeringsplasser så vi anbefaler kollektivtransport. Kjører du bil, husk å registrere regnr i resepsjonen. Du må være vennlig å legitimere deg ved ankomst.


Påmelding

Ved påmelding samtykker du til at vi lagrer opplysningene du fyller inn. Informasjonen blir kun brukt for gjennomføring av konferansen, og blir slettet innen 30 dager etter konferansen er gjennomført.

Informasjon
Påmeldingsfrist
04.02.2019

Kurssted
Petroleumstilsynet, Valhall

Tidspunkt
07.02.2019
10:00-15:00

Ledige plasser
150


Filer/nedlasting