DET ER LOV Å SI FRA - Om varsling av kritikkverdige forhold og myndighetenes rolle.

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til fagdag om varsling av kritikkverdige forhold og myndighetenes rolle 31. mai 2017.

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven har som formål å styrke ansattes ytringsfrihet i arbeidsforhold, å avdekke kriminalitet og å få sterkere vern av varslere. Vi som tilsynsmyndigheter opplever imidlertid at varslingsbegrepet er uklart og at det er behov for økt veiledning. Det er også et stort gap mellom hva varslere forventer fra offentlige tilsyn og hva tilsynsmyndighetene kan bidra med.

Nå inviterer vi til en egen fagdag for å gå nærmere inn på myndighetenes rolle og erfaringer med varslingssaker.

Sissel Trygstad, forskningssjef i FAFO, presenterer rapporten Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv, og Per Terje Engedal, tidligere HMS-leder i Politi Vest, forteller sin historie som varsler. Det blir også samtaler med partene i næringen.


Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. De som likevel kommer i egen bil, må hente parkeringstillatelse i resepsjonen.

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
26.05.2017

Kurssted
Petroleumstilsynet, Valhall

Tidspunkt
31.05.2017
09:30-14:30

Ledige plasser
Ja